dnes je 6.6.2020

Input:

DPH pri prenájme nehnuteľností od 1.1.2019

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.44 DPH pri prenájme nehnuteľností od 1.1.2019

Ing. Ivana Glazelová


Chceme sa opýtať, či zostal zachovaný § 38 ods. 3 v novelizovanom znení zákona o DPH platnom od 1. 1. 2019? Dostala sa nám informácia, že 10 % DPH je len na prenájom nehnuteľností do 5 rokov od kolaudácie, podľa mňa na ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sa vzťahuje 10 % DPH bez ohľadu na dobu kolaudácie. Je náš názor správny?

Novelou zákona o DPH (zákon č. 369/2018) sa menili v § 38 iba:

  • § 38 odsek 1,

  • § 38 ods. 2,

  • § 38 ods. 5,

  • § 38 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9.

Nemení sa § 38 ods. 3 v znení:

Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou:

a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),

b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,

c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,

d) nájmu bezpečnostných schránok.

Avšak zákonom č. 323/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s účinnosťou od 1. 1.