dnes je 2.6.2023

Input:

Katastrálne konanie

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Katastrálne konanie

Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.


Katastrálne konanie je upravené v ustanoveniach § 22 a nasl. katastrálneho zákona (zákon č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „katastrálny zákon”, „KZ”). Novela katastrálneho zákona č. 212/2018 reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností a zároveň vytvára legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra nehnuteľností, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove