dnes je 4.7.2022

Input:

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6 Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Ing. Jana Vršková

Povinnosť uložiť účtovnú závierku spoločenstva vlastníkov bytov do registra účtovných závierok nadväzuje na povinnosť predložiť daňové priznanie. Ak má spoločenstvo vlastníkov bytov povinnosť predložiť daňové priznanie, ukladá aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok (RUZ). Účtovná závierka sa predloží spolu s daňovým priznaním na daňový úrad v listinnej podobe alebo elektronickej podobe v termíne pre podanie daňového priznania. Daňový úrad následne odošle účtovnú závierku do RUZ. Účtovná závierka sa ukladá v neverejnej časti RUZ, kde je prístupná orgánom štátnej správy pre prípad jej kontroly.

Spoločenstvo vlastníkov bytov môže do RUZ uložiť neschválenú účtovnú závierku. Po schválení účtovnej