dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 1 Predmet úpravy

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 1 Predmet úpravy

Mgr. Laura Fotopolusová

Tento zákon upravuje

a) vymedzenie základných pojmov štátom podporovaného nájomného bývania,

b) vymedzenie právnych vzťahov súvisiacich s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,

c) založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len „agentúra”).

Z dôvodovej správy:

Ustanovenie § 1 zákona č. 222/2022 Z.z. vymedzuje predmet zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom a účelom zákona je vymedziť a upraviť právne vzťahy súvisiace s nájmom bytu štátom podporovaného nájomného bývania.


Komentár k ustanoveniu §1:

Ustanovenie § 1 zákona č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania vymedzuje predmet zákona, teda to, čo samotný zákon upravuje. Nakoľko štátne nájomné bývanie je v podmienkach Slovenskej republiky