dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 17 Obmedzenie nakladania s bytom, nebytovým priestorom a bytovým domom

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.18 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 17 Obmedzenie nakladania s bytom, nebytovým priestorom a bytovým domom

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Nadobudnúť bytový dom do vlastníctva je oprávnený len prenajímateľ.

(2) Nadobudnutie samostatného bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome do vlastníctva sa zakazuje.

(3) Investičný partner a prenajímateľ sú povinní zabezpečiť prevádzku bytového domu podľa podmienok uvedených v zákone počas doby trvania zmluvy o prevádzke bytového domu, a to aj ak trvanie investičnej zmluvy už skončilo. Ak sa agentúra a prenajímateľ pred uplynutím doby trvania zmluvy o prevádzke bytového domu nedohodnú inak, uplynutím doby trvania zmluvy o prevádzke bytového domu nie je prenajímateľ

a) povinný poskytovať byty v bytovom dome, ktorých je vlastníkom, do nájmu na základe tohto zákona,

b) viazaný