dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 2 Základné pojmy

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 2 Základné pojmy

Mgr. Laura Fotopolusová

Na účely tohto zákona

a) štátom podporovaným nájomným bývaním je nadobúdanie a prevádzka bytových domov spôsobom ustanoveným v tomto zákone s využitím podporných nástrojov najmä v oblasti sociálnej politiky štátu s cieľom zabezpečenia cenovo dostupného bývania pre širokú verejnosť, ak postupom uvedeným v zákone

1. prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva výstavbou,

2. prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva kúpou alebo

3. investičný partner sa stal spoločníkom právnickej osoby, ktorá nadobudla bytové domy do vlastníctva výstavbou alebo kúpou a táto právnická osoba získala právne postavenie prenajímateľa,

b) bytový dom je budova,

1. ktorú prenajímateľ nadobudol alebo nadobudne do vlastníctva v súlade s projektom nájomného bývania schváleným agentúrou,

2. pri ktorej od