Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Možnosti prenájmu nehnuteľností

19.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Možnosti prenájmu nehnuteľností

Ing. Juraj Válek, PhD.

Vo všeobecnosti pri poskytovaní nájmu nehnuteľnosti si platiteľ môže odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb vtedy, ak prijaté tovary a služby použije na účely svojho zdaňovaného nájmu nehnuteľnosti.

Existujú však viaceré možnosti poskytovania nájmu nehnuteľnosti. Ak by platiteľ poskytoval nájom nehnuteľnosti iba pre nezdaniteľné osoby, nájom je oslobodený od dane a platiteľ nemá nárok na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré prijme na účely oslobodeného nájmu. Môže však nastať aj situácia ak platiteľ poskytuje nájom nehnuteľnosti iba pre zdaniteľné osoby a platiteľ sa rozhodne nájom pre všetkých nájomcov zdaniť. V takom prípade si môže odpočítať daň z kúpených tovarov a služieb v plnom rozsahu, ak prijaté tovary a služby použije na účely zdaňovaného nájmu. Ešte môže nastať aj situácia, že platiteľ poskytuje nájom oslobodený od dane a zároveň aj nájom zdanený – pre zdaniteľné osoby, ktorým sa platiteľ rozhodol nájom zdaniť, bude musieť na vstupe z kúpených tovarov a služieb na účely týchto nájmov krátiť koeficientom.

Ak je nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za vykonávanie ekonomickej činnosti v rovnakom pomere u každého z manželov, ak by sa manželia nedohodli inak. Na účely registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty si každý z manželov sleduje obrat osobitne – 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To znamená, ak manželia budú prenajímať nehnuteľnosť – napr. rodinný dom, ktorý majú

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: