Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Možnosti prenájmu nehnuteľností

27.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Možnosti prenájmu nehnuteľností

Ing. Juraj Válek, PhD.

Vo všeobecnosti pri poskytovaní nájmu nehnuteľnosti si platiteľ môže odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb vtedy, ak prijaté tovary a služby použije na účely svojho zdaňovaného nájmu nehnuteľnosti.

Existujú však viaceré možnosti poskytovania nájmu nehnuteľnosti. Ak by platiteľ poskytoval nájom nehnuteľnosti iba pre nezdaniteľné osoby, nájom je oslobodený od dane a platiteľ nemá nárok na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré prijme na účely oslobodeného nájmu. Môže však nastať aj situácia ak platiteľ poskytuje nájom nehnuteľnosti iba pre zdaniteľné osoby a platiteľ sa rozhodne nájom pre všetkých nájomcov zdaniť. V takom prípade si môže odpočítať daň z kúpených tovarov a služieb v plnom rozsahu, ak prijaté tovary a služby použije na účely zdaňovaného nájmu. Ešte môže nastať aj situácia, že platiteľ poskytuje nájom oslobodený od dane a zároveň aj nájom zdanený – pre zdaniteľné osoby, ktorým sa platiteľ rozhodol nájom zdaniť, bude musieť na vstupe z kúpených tovarov a služieb na účely týchto nájmov krátiť koeficientom.

Pre platiteľa dane, ktorý poskytujú nájom nehnuteľností popri svojej hlavnej podnikateľskej činnosti podliehajúcej DPH, stojí za úvahu, či bude považovať nájom nehnuteľnosti za oslobodený od DPH. Zdaňovanie nájmu nehnuteľností môže byť pre prenajímateľa výhodnejšie, nakoľko nemusí potom z prijatých tovarov a služieb, ktoré použije aj na účely prenájmu, odpočítavať DPH v pomernej výške.

Ak je nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za vykonávanie ekonomickej činnosti v rovnakom pomere u každého z manželov, ak by sa manželia nedohodli inak. Na účely registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty si každý z manželov sleduje obrat osobitne – 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: