Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Možnosti prenájmu nehnuteľností

22.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Možnosti prenájmu nehnuteľností

Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš

Vo všeobecnosti pri poskytovaní nájmu nehnuteľnosti vzniká platiteľovi dane právo na odpočítanie dane v deň vzniku daňovej povinnosti. Toto právo si platiteľ dane môže uplatniť v plnej výške, ak má faktúru od platiteľa dane a nájom nehnuteľnosti súvisí výlučne s podnikaním, s výnimkou nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí (stavby určené na bývanie), pri ktorých je nájom povinne oslobodený od dane s účinnosťou od 1. januára 2019.

V praxi môžu nastať nasledujúce prípady fakturácie nájmu nehnuteľnosti platiteľom dane:

  • platiteľ dane prenajíma nehnuteľnosť výlučne pre občanov (nezdaniteľné osoby), nájom je vždy oslobodený od dane, platiteľ v tomto prípade nemá nárok na odpočítanie dane kúpe, resp. obstaraní nehnuteľnosti;

  • platiteľ dane prenajíma nehnuteľnosť výlučne pre zdaniteľné osoby môže sa rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane, okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich časti s účinnosťou od 1. januára 2019 (nová úprava s účinnosťou od 1. januára 2019 nezasahuje do zmluvných vzťahov nehnuteľností určených na bývanie, pri ktorých bol predmet nájmu (byt, rodinný dom, apartmán) odovzdaný do užívania pred 31. decembrom 2018;

  • platiteľ dane prenajíma nehnuteľnosť pre občanov ako aj pre zdaniteľné osoby bez oslobodenia od dane, pričom je povinný uplatniť pri odpočte dane koeficient a posúdiť v poslednom zdaňovacom období kalendárneho, resp. hospodárskeho roka úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku.

Pre platiteľa dane, ktorý prenajíma nehnuteľnosť je potrebné idenfitikovať správny daňový režim nájmu v závislosti od predmetu nájmu (byt, rodinný dom, apartmán), postavenia nájomcu (zdaniteľná osoba alebo občan) a od spôsobu odpočtu dane pri kúpe nehnuteľnosti, resp. vlastnými nákladmi pri stavbe nehnuteľnosti.

Ak je nehnuteľný

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: