dnes je 15.7.2024

Input:

Nájom nebytových priestorov

1.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Nájom nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová


Právna úprava nájmu nebytových priestorov patrí do oblasti civilného práva a v súčasnosti podlieha len minimálnej ingerencii verejnej moci. Hoci nájomná zmluva je typickým záväzkovo-právnym vzťahom, ktorej právny rámec je daný Občianskym zákonníkom, nájom nebytových priestorov má v tomto smere špecifické postavenie. Úmysel zákonodarcu upraviť nájom nebytových priestorov v osobitnom zákone a nie spolu s ostatnými druhmi nájmu v Občianskom zákonníku, nie je celkom zrejmý. Tento prístup je o to zvláštnejší, že Občiansky zákonník kategóriu nájom nebytových priestorov pozná; odkazuje na ňu v ustanovení § 720 OZ. Občiansky zákonník rozlišuje medzi všeobecnými ustanoveniami o nájomnej zmluve, ktoré sú použiteľné pre všetky druhy nájmu (§