Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2021

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.33 Novela Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2021

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na svojej webovej stránke https://www.justice.gov.sk/Lists/Aktuality/DispForm.aspx?ID=2412 návrh veľkej novely Občianskeho zákonníka spolu s dôvodovou správou (ďalej len „Návrh”). K predloženému Návrhu je možné do 31.12.2018 zasielať pripomienky na adresu rekodifikacia.proces@justice.sk .

Predložený Návrh je výsledkom práce Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Rekodifikácia súkromného práva sa neuskutoční prijatím nového zákonníka, tak ako tomu bolu v Českej republike, kde bol prijatý úplne nový Občiansky zákonník (zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákonník), ktorý má 3081 paragrafov, ale formou postupného modernizovania.

Inšpiráciou pre Návrh boli tradičné kódexy: nemecký občiansky zákonník – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) a rakúsky občiansky zákonník – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), ale aj skúsenosi s rekodifikáciou v postsocialistických štátoch – v Česku, Maďarsku a Estónsku a tiež medzinárodné kodifikačné práce – Princípy Európskeho zmluvného práva (PECL), Návrh spoločného referečného rámca (DCFR) a Zásady medzinárodných obchodných zmlúv (UNIDROIT).

Základom Návrhu je zrušenie dualizmu súkromného práva, ktorý znamená, že jeden zmluvný typ je upravený aj v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom zákonníku. Príkladom je kúpna zmluva alebo zmluva o dielo.

Návrh vymedzuje väčšinu zmluvných typov v Občianskom zákonníku. Ide o tieto zmluvné typy:

 • - kúpna zmluva (§ 853 a nasl.),
 • - zámenná zmluva (§ 969 a nasl.),
 • - darovacia zmluva (§ 973 a nasl.),
 • - nájomná zmluva (§ 992 a nasl.),
 • - zmluva o výpožičke (§ 1101 a nasl.).
 • - zmluva o úvere (§ 1109 a nasl.),
 • - zmluva o pôžičke (§ 1124 a nasl.),
 • - leasingová zmluva (§ 1133 a nasl.),
 • - licenčná zmluva (§ 1151 a nasl.),
 • - zmluva o diele (§ 1176 a nasl.),
 • - obstarávateľské zmluvy
  • - príkazná zmluva (§ 1213),
  • - komisionárska zmluva (§ 1230) a
  • - zmluva o sprostredkovaní (§ 1238),
 • - zmluva o poskytnutí služby (§ 1250),
 • - zmluva o preprave (§ 1261),
 • - zmluva o úschove (§ 1305),
 • - zmluva o inkase (§ 1344),
 • - zmluva o bežnom účte (§ 1363),
 • - zmluva o
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: