dnes je 21.5.2022

Input:

Organizácia riadenia BOZP

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.2 Organizácia riadenia BOZP

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO):
  
  
Názov vnútropodnikovej smernice:  Organizácia riadenia BOZP 
Prílohy:    
Číslo smernice    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Článok I

Optimálne zaisťovanie predpokladov pre BOZP si vyžaduje, aby zamestnávateľ vytvoril pre túto oblasť vhodný riadiaci systém. Systém organizácie riadenia BOZP sa musí orientovať najmä na:

  • vytvorenie odborného zázemia na vykonávanie úloh pri zaisťovaní BOZP (bezpečnostno-technickú službu a pracovnú zdravotnú službu),

  • poverenie jedného predstaviteľa manažmentu zodpovednosťou za implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie