dnes je 23.2.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu 315/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

7.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.130 Podrobnosti k nariadeniu 315/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

JUDr, Renáta Považanová

Vláda môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie. Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe najviac v sume ustanovenej nariadením vlády. Vláda môže rozhodnúť, že súčasťou príspevku je aj náhrada za bezodplatné zabezpečenie stravovania odídencovi. Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnomocňuje vládu Slovenskej republiky, aby nariadením ustanovila:

  • výšku jednotlivých príspevkov a dobu ich poskytovania,

  • náležitosti zmluvy o poskytnutí ubytovania