dnes je 2.6.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č.139/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 465/2022 Z. z, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

5.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.323 Podrobnosti k nariadeniu č.139/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 465/2022 Z. z, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších