dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu 329/2022 Z. z. - opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.141 Podrobnosti k opatreniu 329/2022 Z. z. - opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov sa štátna prémia určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok.

Výpočet percentuálneho podielu štátnej prémie podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona vychádza z referenčnej sadzby, kde referenčná sadzba sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných