dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu 330/2022 Z. z. - opatrenie MDaV SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

27.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.142 Podrobnosti k opatreniu 330/2022 Z. z. - opatrenie MDaV SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo, podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, opatrenie č. 330/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Opatrenie č. 376/2020 Z. z. ustanovuje vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania vrátane príloh k žiadostiam, ktorými sú spoločná žiadosť