dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 378/2023 Z. z. - Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024

5.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.492 Podrobnosti k opatreniu č. 378/2023 Z. z. - Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov sa štátna prémia určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe k zákonu so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok.

Spomínaný výpočet vychádza z referenčnej sadzby, ktorá sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov