dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu 308/2022 Z. z. Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

26.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.125 Podrobnosti k oznámeniu 308/2022 Z. z. Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

JUDr. Renáta Považanová

Opatrenie Národnej banky Slovenska bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra