dnes je 9.2.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške 347/2022 Z. z. - vyhláška MV SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

10.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.152 Podrobnosti k vyhláške 347/2022 Z. z. – vyhláška MV SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1. januára 2023, v súlade s § 5 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Legislatívnym zámerom tohto predpisu je ustanoviť aktuálne požiadavky na prevádzkovanie a zabezpečenie pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov, ako aj nové rozdelenie a označovanie hasiacich prístrojov s