dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 208/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

22.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.364 Podrobnosti k vyhláške č. 208/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

JUDr. Renáta Považanová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, s účinnosťou od 1. júla 2023, vydáva vyhlášku ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných