dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 209/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu

23.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.365 Podrobnosti k vyhláške č. 209/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. mája 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 111/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Uvedená novela Trestného poriadku zaviedla nové pravidlá pre výkon domovej prehliadky a prehliadky priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, pričom splnomocňovacie ustanovenie obsiahnuté v § 106a ods. 3 nebolo doposiaľ realizované.

V súlade s § 106a ods. 3 Trestného poriadku je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky