dnes je 24.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 230/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

6.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.373 Podrobnosti k vyhláške č. 230/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

JUDr. Renáta Považanová

Zákonom č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola v § 34 ods. 2 písm. q) zákona o energetike ustanovená povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy každé dva roky vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie nasledujúcich piatich až desiatich rokov a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. novembra vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej sústavy za predchádzajúci rok okrem prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav. Cieľom vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Najnovšie články
viac článkov