dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 337/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.453 Podrobnosti k vyhláške č. 337/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

JUDr. Renáta Považanová

V súlade s § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky vydalo dňa 24. augusta 2023 vyhlášku, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške