dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 399/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

26.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.508 Podrobnosti k vyhláške č. 399/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novely vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov je zohľadniť zmeny zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný