dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 49/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

25.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.671 Podrobnosti k vyhláške č. 49/2024 Z. z. – Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

JUDr. Renáta Považanová

Od apríla tohto roku nadobúda účinnosť nový podzákonný predpis, ktorým je vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 49/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti, a to v súlade so splnomocnením daným § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

Účelom vykonávacieho predpisu je ustanoviť podrobnosti