dnes je 24.1.2022

Input:

Požiarny štatút - príklad

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.2 Požiarny štatút - príklad

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument


Požiarny štatút (príklad )

Požiarny štatút právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje:

Požiarny štatút vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci s príslušnými zodpovednými vedúcimi zamestnancami právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Požiarny štatút je základný dokument v ktorom je podrobne rozpracované organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi v právnickej osobe alebo v fyzickej osobe – podnikateľovi a musí ho mať spracovaný každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Požiarny štatút upravuje najmä:

  • systém zabezpečovania ochrany pred požiarmi v právnickej osobe alebo v fyzickej osobe – podnikateľovi, vymedzením jednotlivých zložiek preventívnej a represívnej ochrany,

  • plnenie stanovených povinností