dnes je 24.1.2022

Input:

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

JUDr. Lucia Danišovičová


Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovoprávnom vzťahu. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu upravuje najmä ustanovenie § 5 ZNaP NP, ktorý samotný zákon označuje marginálnou rubrikou „Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu,“ ale aj ďalšie ustanovenia ZNaP NP.Keďže sa však na otázky nájmu nebytového priestoru subsidiárne použijú aj ustanovenia OBČZ (k tomu pozri text pod 4/2 s názvom Vzťah medzi ZNaP NP a OBČZ), rad ďalších práv a povinností zmluvných strán možno odvodiť aj z OBČZ.

Zo znenia ustanovenia § 5 ZNaP NPvyplýva, že zákonodarca nechal úpravu okruhu práv a povinností zmluvných strán predovšetkým na