dnes je 7.7.2022

Input:

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovo právnom vzťahu. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu upravuje najmä ustanovenie § 5 zákona č. 116/1990 Zb. (ZNa P NP), ktorý samotný zákon označuje marginálnou rubrikou „Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu,” ale aj ďalšie ustanovenia ZNPNP. Keďže sa však na otázky nájmu nebytového priestoru subsidiárne použijú aj ustanovenia OZ (k tomu pozri text pod 4/2 s názvom Vzťah medzi ZNaP NP a OZ), rad ďalších práv a povinností zmluvných strán možno odvodiť aj z OZ.

Zo znenia ustanovenia § 5 vyplýva, že zákonodarca