dnes je 9.2.2023

Input:

Právna úprava katastrálneho konania

31.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1 Právna úprava katastrálneho konania

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.


Zákon č. 304/2009 Z. z. a zákon č. 103/2010 Z. z., ktorými sa novelizoval zákon č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon), priniesol pre zástupcov praxe viaceré zmeny v katastrálnom konaní. Ďalšie novely sa uskutočnili zákonom č. 125/2016 Z. z. a zákonom č. 212/2018 Z. z. a zákonom č. 225/2019 Z. z.

§ 1 zákona č. 162/1995 Z. z. sa spresnila definícia katastra nehnuteľností, ktorým je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj práva zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších celkov. Dôležité je, že sa