dnes je 31.5.2020

Input:

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcie

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4 Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská

PhD.


Často využívaným právom povinného je domáhanie sa zastavenia exekúcie, čo i len sčasti, podaním návrhu z dôvodov predpokladaných ustanovením § 57 ods. 1Ex. por.

V praxi najčastejšie sa jedná o akýkoľvek dôvod predpokladaný ustanovením §57 ods. 1 písm. g/ Ex. por., ktorý v zákone nie je taxatívne vymenovaný, ale jeho podmienkou pritom je, že vznikol po vydaní exekučného titulu. Súdnou praxou je ako dôvod neprípustnosti exekúcie a následného jej zastavenia akceptovateľný dôvod, že napr.:

  • došlo k dohode medzi oprávneným a povinným o inom vysporiadaní (mimo exekúcie) alebo neskoršom splnení,

  • exekučný titul bol v rámci konania o mimoriadnom opravnom prostriedku zrušený,

  • ukázalo sa, že platobný rozkaz nebol doručený povinnému,

  • právo sa premlčalo a povinným bola vznesená námietka premlčania,

  • nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dražby, nie je vo vlastníctve povinného, hoci tento je na liste vlastníctva ako vlastník zapísaný.

Všetky tieto dôvody inak môžu byť tiež dôvodom námietok podľa § 50 Ex.por.

Častým a v ostatnom čase majúcim výrazne stúpajúci trend, je návrh povinného na zastavenie exekúcie z dôvodu jeho nemajetnosti, ktorý inak ako dôvod môže byť aj podnetom exekútora na zastavenie exekúcie ex offo tu podložené jeho šetrením.

U tvrdenej