dnes je 16.10.2021

Input:

Právna úprava stavebného konania

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2 Právna úprava stavebného konania

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stavebné konanie je upravené vo štvrtom oddiele druhej časti stavebného zákona č. 50/1976 Zb. (t. j. od ustanovenia § 54, pozn.). Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

  • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

  • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne