dnes je 25.9.2021

Input:

Právna úprava územného konania

6.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.1 Právna úprava územného konania

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Územné konanie je upravené v 8. oddiele 1. časti zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku - stavebný zákon (t. j. od ustanovenia § 32 SZ). Podľa § 32 SZ umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je:

a. rozhodnutie o umiestnenie stavby,

b. rozhodnutie o využití územia,

c. rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

d. rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku za podmienok stanovených v ust. § 32 ods. 2 SZ.

Príslušnosť a účastníci územného konania

Na územné konanie