Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prenájom nehnuteľnosti a odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb

31.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Prenájom nehnuteľnosti a odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb

Ing. Juraj Válek, PhD.; Ing. Peter Horniaček

Ak platiteľ poskytuje nájom oslobodený od dane a zároveň aj nájom zdanený, tzn. pre zdaniteľné osoby, ktorým sa platiteľ rozhodol nájom zdaniť, bude musieť na vstupe z kúpených tovarov a služieb na účely týchto nájmov krátiť koeficientom.

Ak platiteľ dane poskytuje nájom nehnuteľnosti nezdaniteľným osobám a zároveň aj zdaniteľným osobám, potom je nájom nehnuteľnosti pre nezdaniteľné osoby oslobodený od dane z pridanej hodnoty a pre zdaniteľné osoby sa platiteľ môže rozhodnúť nájom zdaniť. Tzn. že si uplatní 20% dane z pridanej hodnoty. Pričom platiteľ sa môže rozhodnúť nájom zdaniť pre všetkých nájomcov, ktorí sú zdaniteľnými osobami alebo len pre niektorých – vybraných. Ak platiteľ dane poskytuje nájom nehnuteľnosti oslobodený od dane a zároveň aj zdanený nájom nehnuteľnosti, bude daň na vstupe z prijatých tovarov a služieb na účely poskytovania oslobodeného a zároveň zdaneného nájmu nehnuteľnosti krátiť koeficientom. Pri výpočte koeficientu postupuje platiteľ dane podľa § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. Vo všeobecnosti sa koeficient vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú zdaňované príjmy a v menovateli sú všetky príjmy, tzn. zdaňované ako aj oslobodené. Pričom vypočítaný koeficient sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nahor a v priebehu kalendárneho roka platiteľ používa koeficient z

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: