Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prenájom nehnuteľnosti zahraničnej osobe z tretieho štátu z pohľadu DPH v roku 2018

27.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.42 Prenájom nehnuteľnosti zahraničnej osobe z tretieho štátu z pohľadu DPH v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Potrebovali by sme poradiť pri prenájme nehnuteľnosti zahraničnej osobe z tretieho štátu. Nájomca nemá stálu prevádzkareň a ani sídlo na území SR, je platiteľom DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH.

Faktúru za prenájom nehnuteľnosti vystavujeme s DPH - ZD 1 000 €, DPH 200 €, spolu 1 200 €.

Boli sme upozornení účtovníkom z BA - teda ktorý spracováva daňové priznanie k DPH zahraničnej osobe, že ak je v nájomnej zmluve veta “nájomca má umožnené kedykoľvek vstúpiť do prenajatých priestorov“, tak sa to účtuje s DPH, a ak táto veta nie je uvedená v nájomnej zmluve, tak je tento prenájom oslobodený od dane DPH.

Prosíme Vás o vysvetlenie, prečo sa na základe tejto vety rozhoduje prenájom nehnuteľnosti s DPH alebo bez DPH.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR, miestom dodania služby je SR.

§ 38 zákona o DPH

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane a toto svoje rozhodnutie je povinný písomne oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry podľa § 73. Byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.

(3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou (poznámka: pričom treba brať do úvahy aj možnosť uvedenú v § 38 ods. 5 zákona o DPH):

  1. nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby), ubytovacie služby sú s DPH vždy
  2. nájmu priestorov a
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: