dnes je 25.6.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

21.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Po tom, ako bol katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu podaný návrh na vklad príslušného práva (záložné právo, príp. vlastnícke právo) do katastra nehnuteľností, katastrálny odbor preskúma celé podanie. To znamená, či bolo podané oprávnenou osobou, resp. jej zástupcom (ak je takáto osoba zastúpená na základe predloženej plnej moci), či je podanie bez vád

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Právo a prax nehnuteľností.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.