dnes je 5.10.2022

Input:

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľností

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.210 Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľností

JUDr. Lucia Filagová

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam („katastrálny zákon”) v znení neskorších predpisov práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.

Najčastejším pretavením tejto zásady do praxe je podanie návrhu na vklad záložného práva (predávajúci je zároveň záložca) a podanie návrhu na vklad kúpnej zmluvy. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie je potrebné najskôr podať návrh na vklad záložnej zmluvy v prospech financujúcej banky a následne podať návrh na vklad scudzovacej (prevodnej) zmluvy (v praxi najčastejšie kúpnej zmluvy). V prípade, ak by sa v záložnej