dnes je 28.3.2023

Input:

Smernica k organizovaniu interných auditov (previerok) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.2 Smernica k organizovaniu interných auditov (previerok) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO):   
   
Názov vnútropodnikovej smernice:   Prevádzkový predpis k organizovaniu interných auditov (previerok) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      

Článok I

Úvod

Zákonník práce v § 147 ods.1Povinnosti zamestnávateľa ukladá: Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na