dnes je 25.2.2024

Input:

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.12 Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety


Stiahnuť dokument

      
Názov účtovnej jednotky
(
adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len