dnes je 25.2.2024

Input:

Smernica o povinnostiach vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.13 Smernica o povinnostiach vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy (adresa, IČO):  
Názov smernice: Povinnosti vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Názvoslovie – terminológia

Lesom, v zmysle § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, sa rozumie ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.

Vlastníkom