dnes je 14.8.2022

Input:

Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmi

30.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Smernice pre oblasť ochrany pred požiarmi

4.2.1 Ochrana pred požiarmi

4.2.1.1 Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmi

DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety

Stiahnuť dokument


Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí, v zmysle § 24 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov:

  1. požiarna identifikačná karta,
  2. požiarny poriadok pracoviska,
  3. požiarne poplachové smernice,
  4. požiarny evakuačný plán,
  5. požiarna kniha,
  6. analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
  7. doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
  8. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
  9. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
  10. dokumentácia