dnes je 25.2.2024

Input:

Smernica upravujúca posudzovanie dokumentácie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.3 Smernica upravujúca posudzovanie dokumentácie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety


Stiahnuť dokument

      
Názov firmy
(adresa, IČO):
 
    
Názov vnútropodnikovej smernice: Posudzovanie dokumentácie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:    

1. Posudzovanie dokumentácie stavieb

1.1 Posudzovaním textovej časti a výkresovej časti dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti sa preveruje riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby.

1.2 Orgán štátneho požiarneho dozoru po