dnes je 25.2.2024

Input:

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmi

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.14.1 Terminologický slovník – Ochrana pred požiarmi

Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety


Stiahnuť dokument

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmi

A – Ž

A

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Rozbor reálne existujúcich nebezpečných faktorov a podmienok, ktorých hodnotenie na základe kritérií požiarneho nebezpečenstva vykonáva okresný úrad za účelom zhodnotenia požiarneho rizika.

Areál

Ohradená plocha.

Automatické uzatváracie zariadenie

Automaticky uzatvára požiarny uzáver bezprostredne po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru.

B

Bezpečná vzdialenosť (m)

Najmenšia možná vzdialenosť od danej stavby k iným stavbám, zariadeniam a priestorom (napr. železničná trať, elektrické vzdušné vedenie, lesný porast) potrebná na zabránenie prenesenia požiaru horiacimi časťami.

Bezpečná vzdialenosť (m)

Predpísaná