Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vlastníci okolitých nehnuteľností a ich účasť na kolaudačnom konaní

31.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.43 Vlastníci okolitých nehnuteľností a ich účasť na kolaudačnom konaní

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Môžu sa domáhať byť účastníkmi kolaudačného konania vlastníci okolitých ( nie susediacich ) nehnuteľností, ktorí neboli účastníkmi pri územnom a stavebnom konaní? Uvedení vlastníci tvrdia, že hlučnosť technologického zariadenia stavby ( zistená pri komplexnej skúške) je neúnosná a vo výraznej miere negatívne ovplyvňuje ich životné prostredie.

Podotýkam, že RÚVZ sa kladne vyjadril ku umiestneniu stavby a nežiadal vypracovanie hlukovej štúdie. Na základe podaných sťažností stavebník objednal meranie skutočnej hladiny hluku, kde namerané hodnoty neprekračovali povolené limity.

Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona sú účastníkmi kolaudačného konania stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Z hľadiska účastníkov konania je ich okruh

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: