dnes je 9.2.2023

Input:

Výklad k zákonu 324/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

18.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.136 Výklad k zákonu 324/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 7. 10. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 324/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Legislatívna iniciatíva bola vyvolaná aktuálnou vážnou krízou na veľkoobchodných trhoch s elektrinou. Novelizácia reaguje na hroziacu cenovú nedostupnosť elektriny a plynu, ktorých cena je z veľkej časti tvorená na veľkoobchodných trhoch, a to rozšírením konceptu stavu núdze v elektroenergetike a v plynárenstve