dnes je 23.2.2024

Input:

Výklad k zákonu 335/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.144 Výklad k zákonu 335/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. novembra 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach).

Podnetom pre túto právnu úpravu bolo, že doterajšie znenie zákona o miestnych daniach v časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dostatočne nereagovalo na realizačnú prax. Obce podľa zákona o miestnych daniach doteraz mohli určiť poplatok iba paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber. V prvom prípade ide o