dnes je 24.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 195/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

15.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.355 Výklad k zákonu č. 195/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

JUDr. Renáta Považanová

Podľa aktuálne platného právneho stavu má župný, obecný a mestský úrad povinnosť vykonávať uznesenia zastupiteľstva. Avšak, reálna prax ukázala, že v rámci územného plánovania sa tak často nedeje. Okrem toho tiež, zastupiteľstvo nemôže v zmysle stavebného zákona meniť a dopĺňať návrh všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja, mesta alebo obce, ktorý sa týka územného plánovania, hoci v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je také konanie možné.

Na tieto nedostatky reaguje novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

Najnovšie články
viac článkov