dnes je 24.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 205/2023 Z. z. - Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

21.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.362 Výklad k zákonu č. 205/2023 Z. z. - Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

JUDr. Renáta Považanová

Schválenie zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe vytvorilo stav, kedy osobitné predpisy, týkajúce sa činností územného plánovania a výstavby, obsahujú právnu úpravu zodpovedajúcu úprave aktuálne účinného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá vo veľkej miere nie je kompatibilná s právnou úpravou po reforme stavebnej legislatívy. Ide nielen o formálny nesúlad, ale taktiež o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch. Z dôvodu, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy bolo vzájomné pôsobenie

Najnovšie články
viac článkov