dnes je 24.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 260/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.401 Výklad k zákonu č. 260/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Renáta Považanová

Z dôvodu zvyšovania úrokových sadzieb rozhodných pre výšku úrokov v úveroch na bývanie bolo potrebné prijať legislatívne úpravy, ktoré by spotrebiteľovi poskytli vyššiu mieru flexibility pri splácaní úverov na bývanie.

S účinnosťou od 1. júla 2023 sa veriteľovi zakazuje požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny tohto úveru na bývanie počas kalendárneho roka. Spotrebiteľ má právo uskutočniť splátku podľa predchádzajúcej vety každý kalendárny mesiac

Najnovšie články
viac článkov