dnes je 15.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 33/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

7.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.655 Výklad k zákonu č. 33/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo na základe dohody s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky o presune kompetencií vo veciach regulácie cien nájmu bytov návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Právna úprava ustanovuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

Novela zákona obsahuje tiež aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou z dôvodu