dnes je 28.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 8/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

16.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.201 Výklad k zákonu č. 8/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

JUDr. Renáta Považanová

Znenie zákona č. 8/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132. Táto transpozícia do slovenského právneho poriadku sa týka používania digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. Právna úprava ustanovená zákonom č. 8/2023 Z. z. prekračuje minimálne požiadavky transpozície spomínanej smernice tým, že dochádza k transpozícii ustanovení, ktorých transpozícia je pre členský štát dobrovoľná.

Do právneho poriadku